support design implementering og drift

Situasjon

Kværner Eureka og Kværner Ships Equipment er* industrifirmaer som produserer løsninger til Off/onshore Oljeindustri og skipsfart. De har en lang historie, tilbake til 1889, med konstruksjon, design og leveranse av undervannsutstyr, pumper og mye annen avansert teknologi. De teller ca 350 mann inkludert konstruktører, ingeniører og verkstedarbeidere. De produserte blant annet juletrær, umbilicals, skipsbroer og pumper.

Problem

Ingeniørene trengte krevende programvare for design og simulering av løsninger for sine kunder. IT-avdeling hadde hovedsakelig kompetanse på stormaskin teknologi og deres leverandør av CAD programvare hadde ikke bred nok kompetanse til å dekke alles behov. Dette førte til krevende prosesser med i gang setting av nye maskiner/løsninger og support saker som trakk ut i tid. De trengte en partner som kunne jobbe effektivt med 2.linje support, implementering av nye løsninger og IT-drift.

Løsning

Ved å leie inn en IT-konsulent 3 dager pr uke hjalp dette Kværner Eureka og Kværner Ships Equipment til å løse support saker innenfor tidsfrister. Takket være Jensen IT-Consulting fikk Kværner, i første omgang, kontroll på support saker og i andre omgang, automatisering og systemering som igjen førte til færre og enklere support saker.

Resultatet

Partnerskapet hjalp Kværners ansatte slik at de opprettholt full fokus på sin egen jobb. Kværners erfarne medarbeiderne er anerkjent for å levere noen av verdens mest krevende prosjekter. For Jensen IT-Consulting førte dette til at vi ble en foretrukket partner også for andre Kværner firma i en årrekke.

*Firmaene eksisterer under andre navn i dag.

Ring 91882483 for referanser.