ingeniør outsourcing

Situasjon

A-tek AS Ingeniørfirma, med 20 ansatte, har spesialisert seg på kunnskapsbaserte løsninger for lagring og distribusjon av farlige stoffer. Deres ingeniører jobber med både bensinstasjoner og større lagringsanlegg. Alt foregår innenfor myndigheters krav til miljø og sikkerhet.

Problem

A-tek har eget datarom og kjernesystemene kjørende på egne server. Dette være seg e-post, CAD biblioteker, 3D-modeller, Prosjektstyrings program, databaser og fil/print/plott deling. Selv om de kjøper IT-tjenester ved behov så ble belastning på ingeniørene for stor og kostbar. De gikk glipp av inntekter og ønsket forslag på hvordan frigjøre tid.

Løsningen

Full outsourcing av IT-drift tillater A-tek å forsterke fokus mot deres kunder. Etter eget ønske beholde de 1 ingeniør til bruker support på deres avanserte CAD systemer men også for han ble det mulig å fakturer ut 80% av tiden sin. Nå vet A-tek nøyaktig pris og kvalitet på IT-driften.

Resultatet

Outsourcing hjalp A-tek slik at det ble minimalt med problemer og sikkerheten ble håndtert av profesjonelle. Takket være deres strategisk smarte beslutning, økte inntektene til det dobbelte av utgiftene for ekstern IT-drift. For Jensen IT-Consulting var dette nok en bekreftelse på at forretningmodellen skaper vinn-vinn relasjoner.

Oppdatering: A-tek ble senere kjøpt opp av Cowi, et internasjonalt konsern.

Ring 91882483 for referanser.